Новини

Между 23 и 26.06.2016 г. СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов” в гр. Варна бе домакин на Деветия Национален семинар . за ресурсни учители и директори на регионални ресурсни центрове в страната. Основната тема на семинара бе "Достъп до изкуството на интегрираните зрително затруднени ученици”.
Основен доклад по темата на семинара изнесе проф. Владимир Радулов. Доклад изнесе и проф. Мира Цветкова-Арсова, която наблегна на достъпа до визуални изкуства и запозна участниците с проект BaGMIVI по програма Erasmus+, в която БАОЗЗД е партньор и участник.
В рамките на семинара бяха организирани два практически уоркшопа
– 1) Активна музикална терапия;
и
2) Работа с керамика, ратан и природни материали.
Присъстваха 35 ресурсни учители и директори от цялата страна. Семинарът бе осъществен с финансовата подкрепа на фондация Пъркинс Интернешънъл.* * *


В периода 27 – 29.06.2016 г. в СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов” в гр. Варна . се проведе семинар на учители на деца с множество увреждания от двете училища за ученици с нарушено зрение в София и Варна на тема "Добри практики и проблеми в обучението на деца с множество увреждания". Присъстваха над 20 учители от двете училища. Бяха изнесени множество интересни доклади, като учителите представиха свои постижения и добри практики, както и очертаха някои нерешени проблеми и трудности в работата с деца и ученици със зрителни и множество увреждания.
Семинарът бе осъществен с финансовата подкрепа на фондация Пъркинс Интернешънъл.


* * *


Излезе от печат книгата на проф. дпн Владимир Радулов "История на учебното дела на зрително затруднените в България”.
Тя е издание на издателска къща "Феномен", София. Книгата проследява в детайли зараждането и развитието на педагогика на зрително затруднените у нас, от откриването на първото училище за слепи (ДИС) през 1905 г. до наши дни.


* * *


Излезе от печат монографията на доц. дпн Мира Цветкова-Арсова "Педагогика на деца и ученици с множество увреждания”. Тя е издание на издателска къща «Феномен», София. Монографията задълбочено представя различни теоретични и практически въпроси от оценяването и обучението на децата с множество увреждания, прехода им към зряла възраст, възможностите за интегрирането и включването им, както и представя няколно анализа на конкретни случаи (case study)


* * *

Между 21 и 24.06.2015 г. СОУ за деца с нарушено зрение "проф. Иван Шишманов” в гр. Варна бе домакин на Осмия Национален семинар за ресурсни учители и директори на регионални ресурсни центрове в страната . Основната тема на семинара бе "Поведенчески проблеми и социални взаимодействия във включващото обучение ”. Основен доклад изнесе проф. Владимир Радулов. Доклад изнесе и доц. Мира Цветкова-Арсова. В рамките на семинара бяха организирани два практически уоркшопа – 1) Изработване на тактилни книжки; и 2) Алтернативни средства за комуникация. Присъстваха 40 ресурсни учители и директори от цялата страна. Семинарът бе осъществен с финансовата подкрепа на фондация Пъркинс Интернешънъл.

* * *

В периода 17 – 20.06.2015 г. в СОУ за деца с нарушено зрение "проф. Иван Шишманов” в гр. Варна се проведе тийм билдинг / семинар на учители на деца с множество увреждания от двете училища за ученици с нарушено зрение в София и Варна. Бяха изнесени множество интересни доклади, които предстои да бъдат издадени в отделен сборник.

* * *

В периода 26-29 октомври 2014 г. в СУ - ФНПП лекции изнесоха д-р Хале Аксуна и д-рЕмине Аялдъз от университетите "Фатих" и "Гелишим" в Истанбул, Турция. Финансирането е осигурено от международната програма Хилтън/Пъркинс интернешънъл.

* * *

БАОЗЗД ще бъде партньор по одобрен проект по програма "Еразъм +" на Европейската комисия на тема "Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания" и абревиатура: BaGMIVI. Основен партньор е университетът в Тесалия - Гърция, а участници са организации, университети и музеи/галерии от Унгария, Великобритания, Холандия, Франция, Румъния.

* * *

В периода 9-12 декември 2013 г. проф. Владимир Радулов и доц. Мира Цветкова-Арсова  изнесоха лекции пред студенти от два университета в Истанбул - университетите "Гелишим" и "Фатих". Финансирането е осигурено от международната програма Хилтън/Пъркинс интернешънъл.

* * *

В периода 29 – 30 ноември 2013 г. в хотел Санкт Петербург в Пловдив се проведе национална конференция „Седем години ресурсни центрове – гаранция за равен достъп до образование”. Организатори на конференцията бяха националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ), БАОЗЗД и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Бяха представени всички 28 регионални ресурсни центъра в страната. Имаше и много гости. Доклади изнесоха д-р Калоян Дамянов – председател на НАРУ, проф.дпн Владимир Радулов – председател на БАОЗЗД, проф. дпн Дора Левтерова-Гаджалова – преподавател в ПУ и др. Много директори на ресурсни центрове и ресурсни учители също представиха доклади по актуални теми от съвременното интегрирано и включващо обучение на деца със СОП в България.

* * *

През ноември 2013 г. в НЦРС-Пловдив доц. Мира Цветкова-Арсова проведе семинар с 10 ресурсни учители от цялата страна на тема "Изработване на индивидуални образователни програми за зрително затруднени ученици и за зрително затруднени с множество увреждания". Финансирането е осигурено от международната програма Хилтън/Пъркинс интернешънъл.

* * *

През ноември 2013 г. в НЦРС-Пловдив проф. Владимир Радулов проведе семинар с 10 ресурсни учители от цялата страна на тема "Професионални възможности за интегрирани зрително затруднени ученици”. Финансирането е осигурено от международната програма Хилтън/Пъркинс интернешънъл.

* * *

За нас | Проекти | Издания | Новини | Документи | Списание | Галерия | Полезно | Контакти