Издания

Бренан М., Покажи ми как, БАОЗЗД, София, 1994.

Бренан М., Покажи ми как, второ издание, БАОЗЗД, София, 2008.

Келър Хелън, Историята на моя живот, Веда Словена ЖГ, София, 1995.

Торес И., Корн А., Когато във вашия клас има зрително затруднено дете: препоръки за учителите,        БАОЗЗД, София, 1999.

Торес И., Корн А., Когато във вашия клас има зрително затруднено дете: препоръки за учителите,  второ издание, БАОЗЗД, София, 2008.

Сборник доклади от семинар (тиймбилдинг) на учители на зрително затруднени деца с множество увреждания, провела се 17-20.06.2015 г. в СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Ив. Шишманов" - Варна: "Мостове между изследвания и практика в обучението на зрително затруднени деца с множество увреждания", БАОЗЗД, изд. Феномен, София, 2015.

За нас | Проекти | Издания | Новини | Документи | Списание | Галерия | Полезно | Контакти