Проекти

В периода септември 2014 – септември 2017 г. (3 години) БАОЗЗД е партньор по проект BaGMIVI (Bridging the Gap between Museums andIndividuals with Visual Impairments) по програма Erasmus+ , дейност КА 2 – strategic partnership. Водещ партньор по проекта е университета Thessaly – Гърция.Партньори са още СУ „Св. Климент Охридски”; ELTE University – Унгария; Babes-Bolyai…

Read More

7-МА ICEVI БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Под почетния патронаж на зам. министъра на образованието и науката на Република България г-жа Деница Сачева Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца20 – 23.10 2019 г. хотел Рамада, София, България ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТИЕДен за пристигане – 20.10 2019 г.Ден за отпътуване – 23.10 2019 г.Такса правоучастие – 70 евро, която включва: конферентна чанта с…

Read More

20 години Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца

Проф. Дпн Владимир Радулов председател В един слънчев следобед на юни 1992 г. Група специалисти се събраха в новосъздадения ресурсен център за обучение на зрително затруднени във факултета по Начална и предучилищна педагогика към СУУ „Св. Климент Охридски” за да учредят Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца. Тя е първата у нас доброволна…

Read More