Конференции

Под почетния патронаж на зам. министъра на образованието и науката на Република България г-жа Деница Сачева
 Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца
20 – 23.10 2019 г. хотел Рамада, София, България

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ

УЧАСТИЕ
Ден за пристигане – 20.10 2019 г.
Ден за отпътуване – 23.10 2019 г.
Такса правоучастие – 70 евро, която включва: конферентна чанта с материали, флашпамет с пълния текст на  докладите от конференцията и храна по време на заседанията. Таксата трябва да бъде изпратена чрез банков превод на следната сметка на Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца BG85UNCR70001522182001 (Уникредит Булбанк, хлон Хемус) до 15.09.2019 г.
Работни езици: английски и български.
Симултанен превод ще бъде осигурен само по време на пленарните сесии. Паралелните сесии ще се водят на английски език.

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Във връзка с основната тема предлагаме  следните тематични области:
1. Достъп до приобщаващо образование.
2. Развитие на социални и емоционални компетенции.
3. Достъп до програми за независим живот и социално участие.
4. Достъп до технологии.
5. Ориентиране и мобилност.
6. Зрително подпомагане.
7. Ранно въздействие.
8. Обучение на деца с множество увреждания.
9. Обновяване на училищните програми.
10. Кариерно развитие и професионална подготовка.

ВРЕМЕТРАЕНЕ на представените презентации – 15 МИНУТИ.
Моля, попълнете специалната БЛАНКА, следвайки изискванията, и я изпратете като word документ на електронния адрес на конференцията: balkan_conference_2019@abv.bg
Заявки за участие с доклад се приемат до 30 юни 2019 г. с изпращане на резюме.
Потвърждение за одобрените заявки ще бъде изпратено до 30 юни 2019 г.
Пълният текст на одобрените доклади следва да се изпрати до 15 септември 2019 г.

З А Я В К А ЗА  УЧАСТИЕ В 7-ма ICEVI БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: „Свободен достъп, реално образователно включване и неограничени технологии“.София, БългарияИме, презиме и фамилия: Научна степен, звание, заемана длъжност:Институция:Телефон за контакти:Имейл:Заглавие на доклада:Резюме на доклада на български език (до половин страница формат А4):
Технически изисквания за оформлението на резюмето:
Заглавие на български език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
•    Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота – на български езикр и e-mail,  Font Size 14, Lower case, Center, Bold;
•    Празен ред;
Резюме на български език – Font Size 12, First Line: 1 cm, Bold.
Дължина на резюмаето до половин страница формат А4.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Технически изисквания към оформлението на докладите:
Времетраене  на пленарните доклаки – до 15 мин.
Времетраене  на паралелните – до 15 мин.

1. Оформянето на доклада е в следния вид:
•    Заглавие на български език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
•    Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота и e-mail  – на български език – Font Size 14, Lower case, Center, Bold;
•    Празен ред;
•    Заглавие на английски език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
•    Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота и e-mail – на английски език – Font Size 14, Lower case, Center, Bold;
•    Празен ред;
•    Резюме на български език – Font Size 12, First Line: 1 cm, Bold;
•    Празен ред;
•    Резюме на английски език – Font Size 12, First Line: 1 cm, Bold;
•    Празен ред;
•    Текст на доклада  – Font Size 12;
2. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
Шрифт – Times New Roman 12;
•    Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
•    Paper Size – A4;
•    Line Spacing – Single;
•    First Line: 1 cm.
3. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно;
4. Графиките да имат номерация и наименование – под тях, подравнено вдясно;
5. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, година на издаване, страница/и)
6. Библиографската справка се прилага в края на доклада, както следва:
•    При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване).  Заглавие. Местоиздаване: Издателство.
•    При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване).  Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Местоиздаване: Издателство.
•    Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано),  Дата на публикацията; <Точен адрес на източника – в триъгълни скоби>; (Дата на достъп – в кръгли скоби).

НАСТАНЯВАНЕ

Условията за резервации и настаняване са представени в приложената бланка в PDF формат на хотел Рамада, която трябва да:
1) изпринтите;
2) попълните на ръка и подпишете;
3) сканирате и
4) изпратите на имейла, посочен в самата бланка на хотел Рамада. Организационният комитет успя да договори приемливи цени и добри условия.

ТРАНСПОРТ

Хотел Рамада е разположен в централната част на София в непосредствена близост до жп гарата и до централната автогара. Ако пристигате с влак или автобус, можете да достигнете хотела пеш, като прекосите един подлез. За пристигащите с кола, хотелът предлага изгодни условия за паркиране и престой.
Освен такси, друг начин за пристигане в хотел Рамада от летище София е метрото, което можете да вземете от летището и на станция „Сердика“ да се прехвърлите на линия 2 в посока Надежда, като пропътувате 2 станции и слезете на централна жп гара.
Всички събития в рамките на конференцията: welcome парти, кафе паузи, обеди и заключителната вечеря са безплатни и ще се проведат в хотел Рамада, което ще улесни зрително затруднените участници

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Културният и търговски център на София се намира само на две спирки от Хотел Рамада с метро или трамвай. Цената на билета за градския транспорт в София е 1.60 лв. за единичен билет за метро, трамвай или автобус. Възможно е закупуване на еднодневна карта за цялата градска мрежа на София на цена от 4 лв.
Всички плащания на територията на България се извършват в български лева. В хотел Рамада има обменно бюро.
С радост и нетърпение ви очакваме в София!

 Председател на организационния комитет:  Проф. дпн Владимир Радулов
 Председател на научния комитет:              Проф. дпн Мира Цветкова–Арсова
 Секретар:                                                           Д-р Маргарита Томова