20 години Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца

Проф. Дпн Владимир Радулов председател В един слънчев следобед на юни 1992 г. Група специалисти се събраха в новосъздадения ресурсен център за обучение на зрително затруднени във факултета по Начална и предучилищна педагогика към СУУ „Св. Климент Охридски” за да учредят Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца. Тя е първата у нас доброволна…

Read More